MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola.

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofin som sedan efter krigstiden har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia inspiration finns i USA, Sydkorea, Australien, hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder.

Ett pedagogiskt arbetsätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Loris Malaguzzi har sagt ” Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet”

Bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan ”ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang och utifrån sina egna förutsättningar. Den pedagogiska filosofin fungerar som inspiration i sammanhang utanför förskolan och skolan. I Sverige har tex representanter för både näringsliv och olika vetenskapliga områden visat intresse.

Loris Malaguzzis dikt

Ett barn har hundra språk

Ett barn
är gjort av hundra

Barnet har hundra språk
hundra händer
hundra tankar
hundra sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar
att sjunga och förstå
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram

 Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.

 Man ber barn;
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala
att begripa utan glädjen i
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul.

 Man ber dem:
att bara upptäcka
den värld som redan finns och
av alla hundra
berövar man dem nittionio

 Man säger dem:
att leken och arbetet
det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin
himlen och jorden
förnuftet och drömmarna
är företeelser
som inte hänger ihop.

 Man säger dem:
att det inte finns hundra
Men barnet säger:
Tvärtom, det är hundra som finns
                                Loris Malaguzzi
 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Prästängens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30