MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar här

Öppen Förskola 

Öppen förskola ska vara ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Öppen förskola ska erbjuda en pedagogisk verksamhet tillsammans med de till barnen medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§)
Barnen ges tillfälle att tillsammans med vuxen delta i en verksamhet i gruppens form som syftar till pedagogisk stimulans och viktig social träffpunkt. 

Socialtjänsten

Stöd i föräldraskap
Rollen som förälder är emellanåt komplicerad. Alla föräldrar möter på olika svårigheter i olika perioder under barnets uppväxt. Det är inte ovanligt att känslor av maktlöshet, ensamhet och otillräcklighet uppstår när skilda krav och förväntningar möts. Om du är osäker på någonting ska du efterfråga stöd.

Familjebehandlarna på familjecentralerna är utbildade Socionomer. Vi har alla tystnadsplikt. Du kan vara anonym och vi för inga journaler. Kontakten med oss är kostnadsfri.
 
Vi erbjuder föräldrasamtal och enskilda stödsamtal med såväl vuxna som barn, alltid med barnets bästa i fokus. Vi utgår från barnets behov och eftersträvar att stödja barnets utveckling. Vi arbetar i samtal med relationsarbete och att förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Tillsammans med dig lyfter vi fram just din familjs egna resurser och kompetens i samtalen. Om du har barn mellan 3- 12 år och vill utvecklas i din föräldraroll erbjuder vi även möjlighet att träffa andra föräldrar som är i en liknande situation genom föräldragruppen Familjeverkstan.

Jag som arbetar här heter Helena Blomberg och är Socionom/Familjevägledare
016- 710 72 65, 073-950 67 05

Föräldrarstöd

Familjeverkstan

Barnmorskemottagning

Du är välkommen till oss på Barnmorskemottagningen, Vårdcentralen Skiftinge, om du är gravid eller har frågor kring graviditet. Vi ger preventivmedelsrådgivning till dig som är mellan 20 och 50 år.
Ring oss på telefon 016-10 40 28 för att boka tid hos barnmorska.

Barnavårdscentral

Skiftinge barnavårdscentral är en del av  Skiftinge  familjecentral, en viktig mötesplats för föräldrar och barn.

Vi som arbetar här är BVC-sköterskor. Vårt mål är att lägga fokus på föräldraskap och att se barnet ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. På BVC har vi tillgång distriktsläkare och barnläkare.
Vi vill främja hälsa och ge stöd och råd i föräldraskapet. Vi följer barnhälsovårdens basprogram, men utgår alltid från ditt och ditt barns behov.
Vi erbjuder föräldragrupper med bland annat spädbarnsmassage.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjecentralen Skiftinge

Öppen förskola

Öppettider

Måndag och onsdag 09.00-13.30
Tisdag och fredag 09.00-12.00
Torsdag 09.00-16.00

Besöksadress

Skiftinge Centrum