MENY
Eskilstuna kommun

Vi som arbetar här

Öppen Förskola

Är samlingspunkten på familjecentralen. Verksamheten riktar sig till alla familjer med barn 0-6 år. Vårt fokus på öppna förskolan är lek, skapande, sång och musik. Vi vill stödja och uppmuntrar föräldrarna i föräldrarollen, öka medvetenheten om barns utveckling och förmedla kontakter.

Pedagogen leder föräldragruppen Familjeverkstan samt är delaktig i andra föräldragrupper.

Stöd i föräldraskapet

Familjevägledaren från socialtjänsten kan du vända dig till om du har frågor kring ditt föräldraskap. Detta gällande barn upp till 12 års ålder. Du kan vara anonym och vi för inga journaler. Samtalet formas tillsammans med dig utifrån ditt och din familjs behov av stöd. Utgångspunkten är alltid att ta vara på din familjs resurser och kompetens. Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

Familjevägledaren arbetar även med föräldrautbildningen ABC tillsammans med pedagogerna på Öppna förskolan samt är delaktig i föräldragrupper tillsammans med barnmorskemottagningen och BVC.

Maud Larsson, familjevägledare

Tel. nr 016-710 38 97, 072-971 23 82

maud.larsson2@eskilstuna.se

Susanne Gustavsson, familjevägledare

Tel. nr 073-950 42 04

susanne.gustafsson@eskilstuna.se

 

Barnmorskemottagningen

Du är välkommen att träffa barnmorskan på familjecentralen Tomaskyrkan om du är gravid eller har frågor kring graviditet. Barnmorskan arbetar också på barnmorskemottagningen på Mälarsjukhuset.
Ring oss på telefon 016-10 40 28 för att boka in ett besök.

I barnmorskans arbete ingår föräldragrupper, graviditetskontroller, föräldrastöd, amningsrådgivning och preventivmedelsrådgivning.

Läs mer om barnmorskemottagningen på Mälarsjukhusetlänk till annan webbplats

Barnavårdscentral, BVC

Fröslunda barnavårdscentral är en del av Familjecentralen Tomaskyrkan. Vi som arbetar här är BHV-sköterskor och vi följer barnhälsovårdens nationella basprogram. Till oss kan du vända dig med frågor om barnets hälsa. Vi tar emot barn i åldern 0-6 år och vi träffas regelbundet under barnets första sex år för kontroll av tillväxt och utveckling. På BVC har vi tillgång till distriktsläkare.

Vårt mål är att lägga fokus på föräldraskap och att se barnet ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Vi vill främja hälsa och ge stöd och råd i föräldraskapet både enskilt och i grupp, men utgår alltid från ditt och ditt barns behov.

Läs mer om familjecentralen Tomaskyrkan Stenbylänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjecentralen Fröslunda-Tomaskyrkan

Öppen förskola

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag 09.00-12.00
Onsdag 13.30-16.00

Besöksadress

Stenby centrum

Postadress

632 34 Eskilstuna