MENY
Eskilstuna kommun

Safiren

På hemvisten Safiren arbetar 5 pedagoger tillsammans med 30 barn i åldrarna 1-4 år. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen vilket skapar lugn och ro och ger goda tillfällen till att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. Vi arbetar utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98/10) som anger inriktningen på vårt arbete.

Vi använder oss av föräldraaktivinskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

Vi har en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som är föränderlig och anpassad utifrån barnens intressen och behov.

Vi går till skogen flera gånger i veckan där barnen utvecklar sitt intresse för naturvetenskap och utmanas i sin motoriska utveckling.

För oss på Safiren är det viktigt att alla barn känner trygghet och genom det utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Denna termin arbetar vi med temat lika-olika. Temat återkommer i alla aktiviteter vi gör på Safiren såsom matematik, språk, skapande, rörelse och naturvetenskap.

Safiren

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00