MENY
Eskilstuna kommun

Rubinen

På hemvisten Rubinen arbetar 4 pedagoger, samt en halvtidsanställd resurspedagog. På Rubinen har vi 29 barn i åldrarna 3-5 år inskrivna på hemvisten. Vi delar in barnen i mindre grupper större delen av dagen. För tillfället har vi två fasta grupper, Skalmangruppen och Bamsegruppen. I mindre grupper ges barnet lättare möjlighet till lugn och ro, ett fördjupat lärande och även större inflytande över sin dag. Vad vi kommer att jobba med under våren styrs i stor utsträckning av barnen deras intressen och behov visar vägen för oss pedagoger. ”Hållbar utveckling” kommer dock att vara ett fast tema som vi på Odlarens förskolan kommer att jobba med under hösten och våren 2016-2017.

Att arbeta med ett gemensamt tema gör att det blir mer av en ”vi känsla” bland barn och pedagoger. Det ger också en möjlighet att delge varandra erfarenheter och kunskaper.

På Rubinen arbetar vi med föräldraaktiv inskolning.

Höstens temaarbete
Utifrån vårt åtagande kring kommunens lässatsning har vi i båda grupperna valt att jobba aktivt med boken ”Pricken”. Boken har gett oss många frågeställningar att diskutera och jobba med tillsammans med barnen, bl a om ”Pricken” är en pojke eller en flicka, om utanförskap och känslor. Vi har även målat av ”Pricken” och barnen har återberättat sagan på olika sätt. Vi har även inrett ett rum för litteratur, sagor och drama.

En dag på Rubinen
Varje dag delas barnen in i mindre grupper. En av grupperna är alltid ute under förmiddagen och då är den andra inne. Sedan växlar vi under eftermiddagen. Vi ser till att vara i de mindre grupperna mellan ca 9.30-14.30 dagligen. Utöver temaarbetet arbetar vi aktivt med matematik, språk, skapande och rörelse på Rubinen. Även vår miljö inspirerar och utmanar barnen, såväl inne som utomhus.

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00