MENY
Eskilstuna kommun

Rubinen

På hemvisten Rubinen arbetar 4 pedagoger, samt en halvtidsanställd resurspedagog.

Vi kommer att ha 28 barn i åldrarna 1-4 år inskrivna på hemvisten.

Vi delar in barnen i mindre grupper större delen av dagen. För tillfället har vi två fasta grupper, Pippi-gruppen och Alfons-gruppen. I mindre grupper ges barnet lättare möjlighet till lugn och ro, ett fördjupat lärande och även större inflytande över sin dag.

Vi har en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö som är föränderlig och anpassad utifrån barnens intressen och behov.

Vår vision är att pedagogerna under dagen dokumenterar/reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av olika IT former. Detta arbetssätt gör att pedagoger och barn kan visa er vårdnadshavare barnens olika lärprocesser.

På Rubinen så arbetar vi med föräldraaktiv inskolning.
Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldrarna är med barnen och ser vår verksamhet under flera hela dagar och får en god insyn samt möjlighet till att lära känna pedagogerna.

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna på Rubinen och delaktiga i sina barns vardag.
Ett viktigt forum för föräldrarna på förskolan är vårt föräldraråd, där föräldrarna får möjlighet till mera delaktighet i hela förskolan.

Temaarbete

Under höstterminen 2018 kommer vi att arbeta med ett gemensamt tema på förskolan, Skogen. Vi utgår från barnens intresse och försöker arbeta med det lustfyllda lärandet. Vi går till skogen varje vecka. I skogen utvecklar barnen sitt intresse för naturvetenskap och utmanas i sin motoriska utveckling.

När alla hemvister arbetar med ett gemensamt tema anser vi att det ger en mer ”vi känsla” bland barnen och oss pedagoger. Det ger oss, pedagoger och barn, också en möjlighet att delge varandra erfarenheter och kunskaper

En dag på Rubinen
Varje dag delas barnen in i de två grupperna vi berättat om tidigare. En av grupperna är alltid ute under förmiddagen och då är den andra inne, sedan växlar vi under eftermiddagen. Vi ser till att vara i de mindre grupperna mellan ca 9.00-14.30 dagligen. Utöver temaarbetet arbetar vi aktivt med matematik, språk, skapande och rörelse på Rubinen. Även vår miljö inspirerar och utmanar barnen, såväl inne som utomhus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00