MENY
Eskilstuna kommun

Opalen

På hemvisten Opalen arbetar 3 pedagoger tillsamans med 18 barn i åldrarna 1-3.

Vi har valt att arbeta med gruppindelning under dagen för att skapa lugn och ro och ge goda förutsättningar för att kunna stimulera det enskilda barnets lärande.

Vi arbetar utifrån målen i läroplanen (Lpfö 98/10) vilket ger oss stöd och anger inriktningen på vårt arbete.Vi arbetar också mot de åtaganden som kommunen gett oss.

Vi använder oss av föräldraktiv inskolning och lägger stor vikt vid ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

På Opalen arbetar vi med lika-olika som tema detta läsår. Temat återkommer i alla aktiviteter vi gör på Opalen såsåm matematik, språk, skapande ,rörelse och naturvetenskap. I år har vi lagt stor vikt vid läsning och har ett nytt läsrum där barnen kan få lugn och ro,för att kunna koncentrera sig på läsningen. Vi spelar också gitarr och sjunger i det rummet, arbetar med flanosagor och för det lite äldre barnen som behöver utmanas mer så finns material för finmotorik att tillgå.

Bild opalen
Bild på Opalen

Vi dokumenterar barnens lärprocesser i olika forum.
Daglig information om dagens aktiviteter samt i mera temaarbets-dokumentation där vi vill locka barnen och vårdnadshavarna att bli inspirerade av lärprocessen.
Vi dokumenterar även vårt arbete mot de åtaganden som kommunen ger oss. Varje barn har en egen pärm med enskild dokumentation om sin utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00