MENY
Eskilstuna kommun

Kristallen

Kristallen är en hemvist på förskolan för de blivande förskoleklassbarnen. Här arbetar vi med samarbete och hur man är en bra kompis. Vi arbetar mycket med barns inflytande och att de får träna på att ta mer ansvar.

På hemvisten arbetar fem pedagoger med 37 barn.

I början av höstterminen lägger vi mycket tid med att få ihop den nya gruppen då alla barn inte känner varandra. Vi kör namnlekar och andra samarbetsövningar för att barnen ska lära känna varandra och oss pedagoger samt att alla ska känna sig trygga.

En del av syftet med hemvisten är att barnen får tid att umgås med varandra och får en möjlighet att knyta kontakt med sina blivande skolkamrater.

Empati och respekt gentemot varandra är ledord i arbetet på Kristallen eftersom det är viktigt inför den stundande skolgången

Under läsåret kommer vi även att fokusera på Odlarens gemensamma tema som detta läsår är Lika-Olika. Vi på kristallen har utgått från barnens intressen och sett att de varit nyfikna på vår världskarta så därför tycker vi att det är ett passande undertema till Lika-Olika att ha tema världen på Kristallen. Vi kommer att resa runt till de olika världsdelarna och se hur människor lever i olika delar av världen, vilken musik man lyssnar på och vilka djur som lever i de olika världsdelarna. Vi kommer på så vis få med alla olika ämnen på ett lustfyllt sätt.

Under läsåret kommer vi att utforska närmiljön genom att göra olika utflykter och detta bidrar till en större samhällsförståelse.

Under vissa dagar i veckan delar vi upp barnen i två grupper för att få en lugnare miljö vilket leder till fler tillfällen med mer fördjupad kunskap.

Kristallen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00