MENY
Eskilstuna kommun

Kristallen

Kristallen är en hemvist på förskolan för de blivande förskoleklassbarnen. Det skapar en bra sammanhållning och mer trygghet i gruppen.

På hemvisten arbetar fyra pedagoger med 26 barn. Under detta läsår arbetar även en pedagog som resurs i gruppen.

Vårt fokus i början av höstterminen är att få ihop den nya gruppen då barnen kommer från både Rubinen och Smaragden. En del av syftet med hemvisten är att barnen får tid att umgås med varandra och får en möjlighet att knyta kontakt med sina blivande skolkamrater.

Empati och respekt gentemot varandra är ledord i arbetet på Kristallen och vi har valt dessa mål i verksamheten eftersom vi anser att det är viktigt för den stundande skolgången.

Under läsåret kommer vi att utforska närmiljön genom att göra olika utflykter och detta bidrar till en större samhällsförståelse.

Under vissa dagar i veckan delar vi upp barnen i två grupper för att få en lugnare miljö vilket leder till tillfälle för ett mer fördjupat lärande. Under läsåret kommer vi även att fokusera på Odlarens gemensamma tema; hållbar utveckling. Vi arbetar även med teman utifrån barns inflytande och under läsåret har det således varit pokémon. Arbetet med pokémon har och är väldigt flexibelt där vi med hjälp av olika sorters pokémons kan fördjupa oss i olika fenomen så som vatten, språk med mera.

 

 

Kristallen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Odlarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00