MENY
Eskilstuna kommun

Grön Flagg

Nyforsgatan certifierade för Grön Flagg!

Utdrag ur Läroplan 98
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
växter och djur"
 

Under hösten och våren 2013/2014 har vi arbetat aktivt för att få en certifiering på förskolan som heter "Grön Flagg". Det är ett bevis på att vi på förskolan har ett aktivt miljötänk, arbetar långsiktigt med hållbar utveckling och värderar miljö och naturfrågor. Arbetet har därefter fortsätt in i 2015/16 med nya mål inom bl.a. återvinning och naturens kretslopp.

Vi har arbetat på många olika sätt för att nå våra mål. Vi har utgått från barnens ålder och erfarenhet. Vi har funderat på vilka mål vi vill arbeta mot och vad som är praktiskt möjligt och relevant. Sen har vi arbetat säsongsbaserat och tagit tillvara på det som naturen erbjudigt för tillfället.

När det var vinter passade vi till exempel på att arbeta med snö och is. Undersökte vad det egentligen var och tittade för förorreningar som kanske inte alltid syntes vid första anblick. Detta gjorde vi genom att hämta in is/snö och smälta till vatten. Sedan mätte vi mängden för att sedan koka bort vattnet och se vad som blev kvar.


Arbete med grön flagg
Arbete med grön flagg

 

För de yngsta barnen handlade arbetet om att på ett lekfullt sätt introducera vattnet och dess egenskaper genom att hälla, plaska, smaka, känna. Vad flyter/sjunker, hur känns varmt och kallt vatten?

Vi följer årstidernas växlingar t.ex. första snön, när allt börjar knoppa och grönska, när allt står i blom och när löven vissnar. Det ger en tidig inblick i när olika saker har sin säsong (blommor, fjärilar, svampar etc.)

Höstlöv
Grön Flagg

Barnen är delaktiga vid sorteringen av sopor. Vi tar med barnen till soprummet där vi källsorterar. Vi tittar på när sopbilen kommer, spelar spel på Ipaden, sjunger skräpsånger, läser böcker samt pysslar med återvinningsmaterial. Vi deltar i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Grön Flagg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Nyforsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00