MENY
Eskilstuna kommun

Mål

Förskolan ska vara rolig trygg och lärorik. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap, ge barn möjlighet att bli harmoniska självständiga individer som utvecklas efter sina förutsättningar.

Eskilstunas kommunala förskolor är målstyrda. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen bland annat genom årliga åtaganden. Barn- och utbildningsnämnden sätter åtaganden och mål för förskolan i en nämndövergripande verksamhetsplan.

Förskolans läroplan

Förskolan har en egen läroplan Lpfö-98 med övergripande mål som riksdag och regering har fattat beslut om. Läroplanen är reviderad 2010. Förskolan ingår nu i och utgör det första steget i utbildningssystemet för barn och ungdom och omfattas av skollagen. Läroplanen anger inte hur målen ska nås utan ansvaret ligger därför på varje förskola.

Lokal verksamhetsplan

Varje förskola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur skolan ska nå de statliga och kommunala målen. Till målen kopplar sedan varje förskoleområde/förskola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Pedagogisk idé

Eskilstunas kommunala förskolor utgår från en pedagogisk idé, som är en fördjupning av läroplanen för förskolan. Den förstärker pedagogernas uppdrag att genom leken främja varje barns utveckling, nyfikenhet och lust att lära.

Det handlar också om att stärka barns olikheter, stimulera lärandet inom naturkunskap, matematik, språk, drama och musik och att barnen får inflytande över sin vardag och att de vistas i en trygg miljö, ute och inne, som bidrar till god hälsa

Barnkonventionen

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter. En konvention är regler, som många länder har kommit överens om. I konventionen finns regler som ska skydda barns mänskliga rättigheter. Det är en viktig konvention.

I barnkonventionen samlas för första gången alla rättigheter som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. Nästan alla länder i världen lovar att följa reglerna i barnkonventionen. Sverige var ett av de första länderna som skrev på barnkonventionen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Nyforsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00