Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Backsippan

Kontakta Backsippan

Telefonnummer
Telefon:
016-710 27 62, knappval 1
Mobiltelefon:
070-167 29 99

 


På avdelningen finns det 16-17 barn som är i åldrarna 1-3 år. De som arbetar på avdelningen är Belinda, Martin och Maria.

 

Samling

Klockan 9.15 har vi samling och fruktstund på stora mattan i lekhallen, såvida vi inte ska ta oss iväg någonstans. Vi börjar med att titta vilka barn som är här och vilka som är borta genom att sätta upp kort och namnlappar på flanotavlan. Vi äter frukt tillsammans och tittar över dagens aktiviteter och vems som skall göra vad.

Vår tanke med samlingen är att alla ska tycka att det är givande och roligt och att få med så många som möjligt. Samlingen är en återkommande aktivitet, en rutin som skapar trygghetskänsla. Både barn och vuxna tycker om när dagarna är välplanerade och alla vet vad de ska göra.

Just nu arbetar vi med språkgrupper varje tisdag, onsdag och torsdag som vi börjar 9:30. Efter det har vi rörelsegrupper, utevistelse och/eller andra aktiviteter.

Estetisk verksamhet
Skogen

 

Klockan 11.00 samlas vi åter på stora mattan. Den här gången sjunger vi olika sånger med rörelser, tittar på flanosagor, rim-och-ramsar etc. Barnen är här delaktiga efter sin förmåga. Vi anpassar urvalet efter barngruppen. Under vissa perioder har vi många inskolningar och därför en låg snittålder.

 

Aktiviteter

Utevistelse. När vi tar oss iväg från förskolan besöker närområdet, framförallt skogen, men även parker och andra lekplatser. När vi är ute passar vi även på att arbeta med språket. Detta är säsongsanpassat och har senaste halvåret framförallt handlat om besök till stadsbiblioteket.

Teknik. Vi arbetar med bland annat målning, vi jobbar med lera och deg, pyssel etc. Antingen sittande vid bord eller stående vid stafli. Vi har vattenlek, där barnen får plaska och utforska vatten och dess egenskaper. Dessutom har vi gott om blandat material tillgängligt på avdelning hela tiden så som klossar, duplo, tågbanor. Detta gäller även material för att t.ex. rita, lägga pussel, räkna och sortera mm.

Vi har rörselsetema där vi fokuserar på strukturerade lekar och fantasi eller rörelselekar/hinderbana där de får träna och utveckla sin motorik och balans. Vi har för avsikt att ha mycket av även detta material tillgängligt för barnen så de själva kan sätta upp hinderbanor och lekar när de får lust.

Estetisk verksamhet

Tekniska inslag ser vi som en självklarhet och lägger fokus på barnens egen nyfikenhet och utforskarglädje. Teknik är ett brett ämne som innefattar såväl bygg och konstruktion, elektronik och olika material, som nyttjandet av motorik och intelligens för att åstadkomma någonting.

Teknik

 

 

Strävansmål

Målen för förskolan är formulerad som riktmärke för verksamheten att sträva mot och finns beskrivet både i Läroplanen för förskolan (LPFÖ-98 Rev. 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) samt vår lokala verksamhetsplan (LVP). 

Tyngdpunkten i förskolans läroplan ligger på att varje barn ska utveckla lust och nyfikenhet till kunskap och en tilltro till sin egen förmåga - inte uppnå en bestämd kunskapsnivå.

Målet är givetvis också att skapa en bra relation till föräldrar genom att visa respekt och lyhördhet. Detta skapar dessutom en trygghet hos barnen och bidrar till att främja deras sociala förmåga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Nyforsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00