MENY
Eskilstuna kommun

TRAS - Tidig registrering av språket

“Något av det mest betydelsefulla som sker i ett barns liv är att utveckla ett språk. Språket ger inte bara identitet och tillhörighet i en gemenskap. Med hjälp av språket lär sig barnet att förstå sig själv och omvärlden, något som är avgörande för barnets vidare utveckling både intellektuellt, socialt och emotionellt.”

(Ur TRAS- En handbok om språkutveckling hos barn)

Alla vi pedagoger på Norrvallavägens förskola har deltagit i en utbildning i detta material. Dess syfte är att ta tillvara och utveckla pedagogernas kunskaper i språkutvecklingen hos barn i åldrarna 1-5 år och består främst av ett observationsschema som är utvecklat just för förskolan. I detta observationsschema kan vi följa/ kartlägga ett barns språkutveckling och se dess utveckling inom områden såsom samspel, kommunikation, pragmatik (hur man använder sitt språk), uppmärksamhet, språkförståelse, uttal, ordproduktion mm.

Observationerna synliggör eventuella svårigheter och ger oss möjligheter att utveckla vårt arbetssätt och med tidiga insatser och förebyggande arbete hjälpa de barn som behöver stöd i sin språkutveckling. Materialet används sålunda inte i föräldrakontakten vid t ex samtal, utan är endast ett arbetsunderlag för oss pedagoger.

Observationsschemat används inte till alla barn på avdelningarna, utan materialet används speciellt vid de tillfällen då vi vill synliggöra vad vi behöver fokusera vårt arbete på eller vilka insatser ett barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling kan behöva.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Norrvallavägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00