MENY
Eskilstuna kommun

Självvärdering

Självvärdering är precis som det låter en metod för att värdera sig själv och arbetslaget i sitt arbete. Detta ingår som en del i förskolans kvalitetsarbete, både för att utveckla det pedagogiska arbetet och för att redovisa förskolans kvalitet.

Det är en regelbundet återkommande arbetsmetod, där vi en kortare eller längre tid kan fördjupa oss i olika s k värderingsområden/ indikatorområden. Exempel på ett sådant kan vara ”Matematik, naturvetenskap och miljö”, ”Jämställdhet”, ”Samspel i arbetslaget” eller ”Barns inflytande”.

Till hjälp har vi Skolverkets arbetsmaterial, kallat BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), i vilket vi utgår från olika egenskaper/ påståenden angående vårt pedagogiska arbetssätt med barn och barngruppen och sedan värderar hur långt vi har kommit i vår strävan mot läroplanens mål.

I självvärderingsprocessen ingår att:

  •          Välja ut ett mål ur läroplanen
  •          definiera och värdera målet med hjälp av BRUK
  •          undersöka genom t ex intervjuer och observationer
  •          analysera och reflektera
  •          sätta upp nya delmål/ förbättra
  •          samt genomföra dessa och sedan återigen undersöka och reflektera.

Syftet är att utveckla verksamheten till att nå en högre måluppfyllelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Norrvallavägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00