MENY
Eskilstuna kommun

Policy vid sjukdom

När barnet blir sjukt:
Om ett barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar vi kontakt med föräldrarna. Därför är det viktigt att vi har rätt telefonnummer hem och till arbetet.

När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma?
Det är barnets behov, inte föräldrarnas eller personalens, som är avgörande om barnet ska stanna hemma.
Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro i hemmiljö, extra närhet, tid och omsorg.

Barnets allmäntillstånd, dvs hur det äter, sover och orkar, är avgörande om barnet kan vistas i förskolan. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus.
Vi, som är personal, kan avgöra hur barnet orkar här på förskolan, Det är stor skillnad på tillvaron hemma och ”ruschen” på förskolan.                                               
Efter en besvärlig sjukdom eller upprepade infektioner, behöver barnet ofta vara hemma lite extra efter tillfrisknandet för att hinna vila upp sig och skaffa ork inför förskolan igen.
Lugn och ro i hemmet i början av en infektion kan också förkorta sjukdomsförloppet.
Som förälder måste man vara medveten om att alla typer av smitta förekommer av och till i alla förskolegrupper. 

Bakteriella infektioner:
Om barnet får antibiotika är det bäst att det får stanna hemma några dagar. Dels på grund av att barnet är så sjukt att det inte orkar delta i aktiviteterna och dels för att barnet skall upphöra att var smittsamt, (t.ex. vid streptokockinfektioner).

Diarré/kräkningar:
I det akuta skedet skall barnet vara hemma.
Tidigast 2 DYGN efter sista diarrén, om barnet kan äta fast föda och i övrigt är piggt kan det återgå till förskolan.

Feber:
Hög feber hos små barn beror oftast på en virusinfektion. Som feber räknas temperatur över 37,5 på morgonen och 38,0 grader på kvällen.
Barn med feber skall vara hemma.
Låt barnet få en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen.

Ögoninfektion:
Variga ögon är ett vanligt problem hos små barn, som orsakas av virus eller bakterier.
Barn med röda eller variga ögon bör behandlas med ögontvättningar flera gånger dagligen (går bra med ljummet vatten).
Om det ej hjälpt efter 3-4 dagar bör BVC kontaktas.
En del infektioner måste behandlas med antibiotika.
Om ögonen är variga eller kletiga bör barnet stanna hemma tills symtomen upphört.

                                                 
Utdrag ur Landstinget Sörmlands skrift

”Smittsamma sjukdomar i barnomsorgen”

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Norrvallavägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00