MENY
Eskilstuna kommun

ICDP - Vägledande samtal

(International Child Development Programmes)

ICDP är ett utbildningsprogram, utvecklat av två norska proffessorer, med målet att öka omsorgskvaliteten genom att skapa ett positivt samspel mellan barn och dess omsorgsgivare. Projekt med detta program som bas har bedrivits i bl a Angola, Brasilien, Ryssland, Italien och Danmark i syfte att vägleda t ex föräldrar och omsorgsgivare inom förskola, skola, socialtjänst mm.

I utbildningsprogrammet arbetar man utifrån 8 olika samspelsteman. Genom observationer, reflektioner och samtal fördjupar man sin syn på och kunskap om förhållningssätt till andra i vardagssituationer, både vuxna emellan och mellan barn- vuxen. Vi diskuterar i olika teman begrepp såsom medkänsla/ empati, intresse, initiativ till kontakt, lyhördhet, uppmuntran, bekräftelse, meningsskapande vardagsupplevelser, positiva känslor och glädje.

Varje arbetslag har vid 10 tillfällen, tillsammans med en ICDP- utbildad vägledare, fått ta del av och lära om ICDP:s utvecklingsbefrämjande arbetssätt.

Vill man se mer information om ICDP så kan man följa länken nedan.
http://www.icdp.se/länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Norrvallavägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00