MENY
Eskilstuna kommun

Grön Flagg

Undersök, skapa, lek och lär! Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet.

Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools – ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering – som finns i över 50 länder runt om i världen. Idag är över 2 500 svenska skolor och förskolor anslutna till Grön Flagg, vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige.
Grön Flagg är helt kostnadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent som är en opolitisk och icke vinstdrivande stiftelse.

Barnens idéer i fokus

Grunden i Grön Flagg är barnens medbestämmande och inflytande. Det är barnens nyfikenhet och idéer som styr innehållet.
På en del förskolor är de äldsta barnen med i ett Grön Flagg-råd tillsammans med några pedagoger och ibland även annan personal. Här tas barnens idéer och funderingar tillvara på ett tidigt stadium och pedagogerna kan sedan utgå från dem i planeringen av arbetet med Grön Flagg.

Vill ni som föräldrar engagera er i förskolans Grön Flaggarbete kan ni göra det till exempel genom att medverka i Grön Flaggrådet tillsammans med personal på förskolan.

Utveckling pågår – alla är med!

Arbetet i Grön Flagg sker cykliskt i perioder om ungefär ett till två år. I början av varje period väljer förskolan ut tre områden som de vill förbättra och utveckla. Varje område kopplas till ett av Grön Flaggs sex teman:

Klimat & energi, Konsumtion, Kretslopp, Livsstil & hälsa, Närmiljö, Vattenresurser

Teman finns för att ge förskolan inspiration och tips på aktiviteter och för att få med flera delar av en hållbar utveckling.

Grön Flagg utgår från läroplanen

Grön Flagg-arbetet är direkt kopplat till förskolans läroplan. Det tydliggör hur arbetet kan bidra till barnens utveckling, lärande, ansvar och inflytande.

Under arbetsprocessen dokumenterar pedagogerna det som händer. När arbetet med de tre utvecklingsområdena känns färdigt rapporterar de till Håll Sverige Rent som ger återkoppling. Sedan börjar en ny omgång av Grön Flagg med nya områden att förbättra och utveckla.

På så sätt får förskolan ett långsiktigt hållbarhetsarbete som kontinuerligt fördjupas. Och som dessutom skapar glädje, stolthet och vi-känsla hos barn och pedagoger!
Vill ni ha kontinuerlig information om vad som händer inom Grön Flagg kan ni anmäla er till vårt nyhetsbrev: Håll sverige rent!länk till annan webbplats

Grön flagg

Undersök, skapa, lek och lär! Med Grön Flagg blir förskolans arbete för hållbar utveckling en självklar del av det dagliga arbetet...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Norrvallavägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00