MENY
Eskilstuna kommun

Utveckling och lärande

Utveckling och lärande

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande."

"Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter."
(Lpfö 98/10, Läroplan för förskolan)

Vi vill att lärandet ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn, såväl som att barnen lär av varandra. Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi vill hjälpa barnen att känna tilltro till sin egen förmåga, att tänka själva, att handla, att röra sig och utveckla sin individuella kompetens.


lek

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Nålmakarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 17.30

Helena Järleskog

Förskolechef