MENY
Eskilstuna kommun

Barns inflytande

Barns inflytande


"Förskolan skall sträva efter att varje barn:

- utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

- utvecklar sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö och

- utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande."
(Lpfö 98/10, Läroplan för förskolan)

Vi arbetar mycket med både formellt och informellt inflytande. Det formella inflytandet genom att t.ex. ha barnens val, omröstningar och utvärderingar och det informella inflytandet genom att utgå ifrån barnen och deras önskemål/förslag i det dagliga arbetet. 


val

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Nålmakarens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 17.30

Helena Järleskog

Förskolechef