MENY
Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

En dag på förskolan

I samband med start kommer vi beskriva en vanlig dag på förskolan med utgångspunkt från förskolans läroplan.

Vårt arbetsätt

Vi vill vi erbjuda barnen 100 språk, där barnen ges möjlighet att kommunicera med sin omgivning genom många olika uttrycksätt. I barnens lek och utforskande ska de få möjlighet att möta olika ämnen som berikar varandra. Det kräver engagerade, närvarande och in lyssnande pedagoger som kan möta upp, bekräfta och utmana barnen i det lärande som pågår. Ett lärande som sker under hela dagen i såväl rutinsituationer som i spontana och planerade aktiviteter.

För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar och fascinerar, ett kreativt material som uppträder på ett spännande och intressant sätt. Där barnen får ställa sig frågor och hypoteser där det uppstår en genuin nyfikenhet, en vilja och lust att prova och förstå mer. Vi tror således på det relationella lärandet som skapas mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna samt med miljön och materialen.

Barns inflytande och delaktighet

På Munktellstadens förskola inleds varje läsår med att arbetslagen har en undersökningsperiod i verksamheten. Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning.

Social språkmiljö

Vi har en vidgad bild av språk och tänker att barn tillägnar sig och skapar språk i många olika sammanhang. Barn är bärare av en berättelse och det är viktigt att vi får ta del av den så att vi kan möta upp barnen utifrån deras språkliga erfarenheter, kunskaper och intressen. Utifrån detta skapar vi lärmiljöer som inspirerar barnen att kommunicera och öka sitt intresse för skriftspråket. Lärmiljön tillsammans med medvetna pedagoger som ”strösslar” barnen med ord, begrepp och meningar är viktigt för oss i verksamheten.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi dens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

På Munktellstadens förskola intar pedagogerna ett nyfiket och intresserat förhållningsätt som bygger på att dokumentera vilka förutsättningar som skapas för barnen gällande utbildning och undervisning. Underlaget ligger sedan till grund för att skapa nya spännande lärmiljöer och aktiviteter tillsammans med barnen. Till sin hjälp har pedagogerna olika digitala och analoga verktyg, som används både i reflektion i arbetslaget som tillsammans med barngruppen.

Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Munktellstadens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00

Besöksadress

Ester Kvarnströms gata 1

Postadress

633 60 Eskilstuna