MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetens mål

Verksamhetens mål

Vi utgår från vår Lokala verksamhetsplan, läroplan för förskolan och resultat från brukarenkäten. Vi har fått fyra åtaganden från politikerna i år. Vi har utifrån åtagandena utformat fem mål:

  • Mål 1: Språk - Lässatsning i kommunen, ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk.

  • Mål 2: språk - Modersmål, ett utvecklat arbete med att stödja barn med annat modersmål.

  • Mål 3: Lärprocesser - Det barnen har lärt sig är synliggjort och dokumenterat.

  • Mål 4: Trygghet - Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga på förskolan.

  • Mål 5: Bemötande - Barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfult på förskolan.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Mesta förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.45