MENY
Eskilstuna kommun

Språk


Guldlock

Språket i centrum

Vi är en mångkulturell förskola med många flerspråkiga barn, vilket gör att språket på ett naturligt sätt är en stor och viktig del i vår verksamhet. Vi använder oss bland annat av rim, ramsor, bilder, böcker, texter, sånger, rörelser, musik, bildstöd och teckenkommunikation för att barnen ska få möta språket på ett lustfyllt sätt.

Det är viktigt att vi pedagoger är goda språkliga förebilder som är medvetna om hur vi pratar med barnen. Genom att vara delaktiga och sätta ord på det vi upplever och ser ökar barnens ordförråd och de får en djupare förståelse för vad orden innebär.

Leken är väldigt betydelsefull för att barnen ska utveckla sitt språk. Därför behöver barnen stimulerande miljöer som inbjuder till lek, samspel och kommunikation. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lagrådsgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30 (18.30 vid behov)