MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Krongatans pedagogiska idé

 

Krongatans förskola – Där saker inte är men blir!

 

Vi värnar om det positiva samspelet mellan oss alla som verkar på Krongatans förskola. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta samtala och reflektera.

Då vårdnadshavarna är en viktig del i barnens liv, värnar vi om ett nära samarbete och deras delaktighet i vår verksamhet. 

Över tid vill vi på Krongatans förskola erbjuda barnen en miljö som gynnar barnens fantasi, kreativitet och väcker nyfikenhet. Det material vi erbjuder ska vara tillgängligt så att barnen själva kan nå det. Vi tror på att barnen kan. Därför vill vi ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stimulerar varje barns utveckling och lärande samt ger dem tillit till sin egen förmåga.

Vi vill skapa en stimulerande mångsidigt användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande och utforskande. En miljö för upplevelser som gynnar barns fantasi och kreativitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Krongatans förskola

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00