MENY
Eskilstuna kommun

Måne (1-3 år)

Pedagogerna som jobbar på Måne brinner för musik, dans, rörelse och skapande verksamhet. Vi fokuserar på att barnen blir trygga i gruppen och utvecklar sitt samspel med andra barn och vuxna i gruppen.

 

I läroplanen för förskolan(Lpfö 98/10, s. 10) står det bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”.

- Vi erbjuder barnen miniröris (gympaprogram från Friskis och Svettis) där får barnen bland annat träna sin motorik och koordinationsförmåga genom olika rörelser till medryckande musik. Ute finns möjlighet för barnen att röra sig fritt och bland annat åka ruschkana. 

 

  •  ”utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"   

- Vi erbjuder barnen möjlighet att dansa till medryckande musik. Sångstund med möjlighet för barnen att spela olika instrument, ibland tillsammans med pedagog som spelar gitarr.   

 

  • ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap". 

- Vi erbjuder barnen olika typer av byggmaterial exempelvis Lego och mjuka klossar. Ute finns möjlighet för barnen att bygga med olika naturliga material bland annat sand, lera, pinnar, kottar och stenar. 

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.