MENY
Eskilstuna kommun

Jord (5-6 år)

På avdelning Jord har vi ca 40-45 barn som vi fördelar på tre grupper under större delen av de flesta dagarna i veckan.                                     

På Jordmodulen har vi barn mellan 4-5 år. Här lägger vi fokus på att göra barnen trygga och skolförberedda på ett lekfullt sätt.

Vid uppstarten varje år lägger vi mycket tid till värdegrundsarbetet utifrån Likabehandlingsplanen. Vi använder oss av materialet ”Tilda med is och sol”, en sagobok som handlar om hur vi är som vänner mot varandra.

I gällande läroplan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Skolverket, 2010, s. 8).

Vi utmanar barnen både i planerade aktiviteter och i leken, så att barnen lär sig använda matematik på ett lustfyllt sätt.

I gällande läroplan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Skolverket, 2010, s. 10).                   

Vi utmanar barnen genom vårt sagotema som vi har varje år. Barnen är med och väljer en klassisk saga som är grunden i vårt språkarbete. Tidigare år har vi jobbat med ”Mors lilla Olle” och ”Rödluvan” där vi bearbetar texten men även dramatiserar och skapar.

I gällande läroplan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket, 2010, s.10).                             

Vi erbjuder många olika material, både ute och inne, för att utforska och experimentera olika tekniker.

I gällande läroplan står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010, s.10).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.