MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016


Sammanfattning

Kjula förskola har till stor del haft hög måluppfyllelse under verksamhetsåret 2015/2016.

Åtagandet kring lässatsningen är det mål som har engagerat och inspirerat personalen mest. Utifrån det har de arbetat med litteratur kopplat till estetiska uttrycksformer och teman utifrån barnens intressen. Arbetet med litteratur har genomsyrat förskolans alla mål och bland annat bidragit till att synliggöra normer och värden både för barn och vuxna. Det har den normkritiska litteratur som köpts in till samtliga avdelningar bidragit till. Den centrala satsningen på HBTQ-utbildning har varit en bra grund att utgå i från och har startat givande diskussioner i personalgruppen.

Likabehandlingsarbetet har varit ett prioriterat område och mycket tid har lagts ned på att skapa en ny likabehandlingsplan på förskolan. Arbetet har främst handlat om att skapa förståelse för likabehandlingsplanens innehåll och begrepp, för att kunna koppla det till den egna verksamheten.

En framgångsfaktor för verksamheten på förskolan har varit att personalen arbetat i duos med en mindre grupp barn över tid. Detta har bidragit till att barnens lärprocesser lättare synliggjorts.

Utifrån att förskolan har många nya, unga, medarbetare är ett utvecklingsområde att arbeta med läroplanens innehåll och dess betydelse i vardagen. Vi vill med det skapa en gemensam förståelse för uppdraget.

Vi kommer fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och våra lärmiljöer.

Läs hela rapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kjula förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00