MENY
Eskilstuna kommun

Pedagogiska måltider

Vad är en pedagogisk måltid?

Den pedagogiska måltiden ingår i personalens arbetstid och är kostnadsfri.
Personalen serveras samma mat som barnen. Måltiden komponeras utifrån tallriksmodellen vilket innebär att den fyller näringsbehovet.
Under måltiden arbetar personalen, vilket innebär att de har tillsynsskyldighet. Personalen serveras samma mat som barn/elever.


Syfte

Matvanor grundläggs i tidig ålder, förutsättningar för att skapa goda matvanor bör därför starta redan i förskolan. De pedagogiska måltiderna är viktiga för att barnen ska få en positiv upplevelse och en naturlig inställning till mat. Måltiden ska vara ett tillfälle för samvaro och lärande. Barn behöver både barn och pedagoger som positiva förebilder.   


Mål

”Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen av vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” Lpfö98/10

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och lärandet” Lpfö98/10

På vår förskola serverar vi barn näringsriktig mat av god kvalitet. Här vill vi ge barn en positiv upplevelse av mat och måltider, för att lägga grunden för goda matvanor. Vi ser måltiden som en viktig del av barns vardagslärande där samspelet har en central betydelse.
Vi vill ge barn inflytande genom att vara lyhörda över barnens egna behov.


Förhållningssätt

Måltider är en naturlig lärandesituation som varje pedagog ska förhålla sig professionellt till.
Pedagogen förväntas ta tillvara det lärande en måltid innebär vad gäller t ex språk, matematik, motorik och barns inflytande.
Pedagogen ska uppmuntra varje barn att själv lägga upp av den mat som serveras på sin tallrik.
Pedagogen ska med ord och handling föregå med gott exempel och förväntas äta all mat som serveras.
Under måltiderna ska fokus ligga på barnen och deras lärande, där samtal över huvudet på barnen ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.
Måltiden ska vara en lugn stund och bör planeras så att det finns möjlighet för de vuxna att sitta ner under hela måltiden.
Antalet vuxna som äter pedagogisk måltid ska vara rimligt utifrån ålder på barn, barngruppens storlek och lokalens utformning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00