MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan, kö och avgifter

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor. Har du andra frågor är du välkommen kontakta Eskilstuna direkt på telefon: 016- 710 10 00 eller e-post: info@eskilstuna.se

Ansökan om plats på förskola

Logga in på e-tjänstenlänk till annan webbplats för barnomsorg för att söka plats till ditt barn i den kommunala förskolan.

För dig som redan har plats

Du loggar in i vår e-tjänst Förskoleknappen för att till exempel ändra ditt barns grundschema, meddela planerad ledighet och andra ärenden.

Förskoleplats

Alla barn mellan 1 och 5 år har rätt till plats i Eskilstunas förskolor.

Allmän förskola

Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år (15 timmar per vecka). Dessa timmar fördelas över skolans terminer.

Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknads-åtgärd eller om du är arbetslös eller föräldraledig.

Möjlighet till 25-timmars förskola när du är arbetslös eller föräldraledig

För vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig, med yngre syskon, finns möjlighet att ha ditt barn maximalt 25 timmar i veckan på förskolan och du betalar avgift enligt våra avgiftsregler.

Avgifter

Eskilstuna tillämpar maxtaxa. Avgiften är högst 1 382 kronor för ett barn i förskoleverksamhet. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

Inkomsttaket för maxtaxa är 46 080 kronor per månad före skatt. Om familjen tjänar mindre än 13 000 kronor i månaden före skatt betalar man inte någon avgift.

Så här räknar du ut din avgift

Skriv tabellbeskrivning här

Förskola

Avgiftstak

Dock högst......

Barn 1

3 %

1 382 kronor

Barn 2

2 %

922 kr kronor

Barn 3

1 %

461 kronor
Exempel
Ett avgiftstak på 3 % för barn 1 innebär

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 46 080 kronor per månad blir avgiften max 1 382 kronor för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kronor per månad blir avgiften max 750 kronor för barn 1.

Källa Skolverket

 Vad räknas som inkomst?

Alla inkomster man betalar skatt på räknas som inkomst, till exempel lön, a-kassa, föräldrapenning mm. De ersättningar som man inte skattar för räknas inte som en inkomst, till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag, försörjningsstöd mm.

Lämna din inkomstuppgift

Lämna dina inkomstuppgifter i e-tjänsten för barnomsorg när du söker plats. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala maxavgift tills vi fått andra uppgifter.

Avgift för alla månader på året

Barnomsorgsavgiften betalas för 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Garanti

Eskilstuna kommun har en garanti som innebär att alla ska bli erbjudna en plats i förskolan inom garantitiden. Platsgarantin räknas tidigast från det datum som infaller 4 månader innan plats önskas.

Har ditt barn redan en placering på en kommunal förskola gäller inte platsgarantin när du ansöker om att byta till en annan förskola.

Besked om plats

Du får besked om plats på förskola via e-post eller brev. När du fått besked ska du gå in i e-tjänsten för barnomsorg och meddela om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

Du behöver lämna svar inom sju dagar annars går platsen till annan sökande och ditt barn förlorar sin plats i kön.

Tänk på att om du tackar nej till den plats du blivit erbjuden förlorar ditt barn sin plats i kön. Om du vill att ditt barn ska stå kvar i kön behöver du göra en ny ansökan i e-tjänsten för barnomorg. Då blir du åter garanterad en placering inom fyra månader.

Särskilt stöd

Har ditt barn någon form av funktionsvariation som kräver extra hjälp i förskolan? Ta kontakt med förskolechefen och diskutera hur stödet ska utformas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kjula förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00