MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Källgatans förskola har fyra avdelningar, Blåmesen, Draken, Elefanten och Myran.

Vi som arbetar här

Nyfors är ett mångkulturellt bostadsområde. På vår förskola har vi många barn med annat modersmål än svenska. Vi arbetar medvetet för att stödja språkutvecklingen i alla barnens språk. Vi vill ta vara på barnens kulturella mångfald och arbetar för interkulturallitet där vi bygger broar och byter erfarenheter mellan kulturerna.

Skolan i vårt område är Björktorpsskolan, som tar emot de flesta av våra barn när det är tid för förskoleklass. Tillsammans med skolpersonalen arbetar vi för att övergången mellan förskola och skola skall bli så bra som möjligt för barnen. Tillsammans med skolpersonalen arbetar vi med barns språkutveckling.

Vi strävar efter att vår förskola ska vara en plats för lärande och vara ett kompliment till hemmet. Vi är medvetna om att barn har en medfödd förmåga att utforska, undersöka och exprimentera för att komma underfund med hur världen fungerar. Vi lägger därför stor vikt på att utforma vår miljö så att den inspirerar till lek och utforskande aktiviteter så att barnen ges möjlighet att erövra sin omvärld.

Vi tror på ett livslångt lärande där samspel med kamrater, material och miljö spelar en viktig roll. Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva, inspirera och lära av varandra. Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet i sin identitet och vara trygga i sig själv på förskolan och vi jobbar b.l.a med språk, mattematik grön flagg och jämställdhet/genus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Källgatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30