MENY
Eskilstuna kommun

Tigern

På avdelningen Tigern har vi 20 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år, under delar av dagen delar vi barnen i mindre grupper. Vi lägger stor vikt vid lärandet i våra vardagliga rutiner och i leken. Vår strävan är att verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter och intressen. Pedagoger och barn på Tigern arbetar på ett medvetet sätt tillsammans med den sociala kompetensen under hela dagen. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta och reflektera. Läroplanen styr vårt dagliga arbete, fokus ligger på olika delar i läroplanen under året, arbetet med likabehandlingsplanen genomsyrar vårt dagliga arbete. Vi vill också att verksamheten ska ge barnen möjlighet till vila och återhämtning. Därför har vi en stunds vila för alla barn efter lunchen. Barnen på Tigern erbjuds uteverksamhet där vi utnyttjar gården i stort sätt varje dag.Vi utnyttjar även närmiljön och skogen i stor utsträckning i vår verksamhet.


Barnen har stor tillgång till böcker, vi lånar mycket från biblioteket och bokbussen.
Som vårdnadshavare har ni också möjlighet att periodvis låna hem bokpåsar som vi förmedlar från biblioteket. Bokpåsarna finns på olika språk.

barn

        

barn
Böcker om myror, böckerna ligger i lingonris och mossa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kälkbackvägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00