MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Arbetsmetoder
Vår pedagogik utgår från barnens intressen och behov och riktar sig främst mot att ge barnen en trygg och utvecklande lärandemiljö. Dagliga aktiviteter som att äta, klä på sig, utelek, vila, hygien och samlingar upptar större delen av barnens tid och är därför väl genomtänkta och planerade för att nå de mål vi strävar mot.

Vi  arbetar med "Före Bornholmsmodellen-språklekar i förskolan" som är väl planerade samlingar som på ett lekfullt vis lägger grunden för barnens läs- och skrivutveckling. På Skogsängsskolan där många av barnen på förskolan börjar i förskoleklass arbetar man sedan vidare med Bornholmsmodellen.

Utöver detta deltar barnen i en rad planerade aktiviteter som återkommer regelbundet, ofta veckovis. Dessa aktiviteter varierar från avdelning till avdelning.

På förskolan arbetar med ett gemensamt tema, Alfons Åberg, där vi utgår från barnens intressen och behov. Genom att läsa böcker vill vi  även stimulera barnen läslust och ge goda läsvanor.


Vi är miljöcertificerade enligt Grön Flagg.

Hattmakarens förskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hattmakarens förskola
Öppettider

Måndag - Torsdag 06.15 - 18.00
Fredag 06.15 - 17.30