MENY
Eskilstuna kommun

TRAS

TRAS står för Tidig Registrering Av Språkutveckling med tillägget i” dagligt samspel.” Med detta vill upphovspersonerna betona att TRAS inte är något test eller måttstock på barnens spåknivå utan ett sätt att sätta struktur på spåkstimulansen i Förskolan och en naturlig del i att ”Språka och Leka” som man alltid gjort i Förskolan även om man inte gjort det så systematiskt som det blir med TRAS.
 
Att arbeta enligt TRAS-modellen omfattar hela arbetslaget i Förskolan.Det innebär ett förhållningssätt till arbetet som riktas in mot språkutvecklingen i det dagliga arbetet så att man alltid är medveten om språkstimulansens betydelse i alla sammanhang.Väsentligt är ockå observationens betydelse så att man fångar upp och noterar vilka barn som inte hänger med de övriga.Dessa observationer ligger sedan till grund vid ifyllandet av TRAS_schemat – den runda cirkeln i olika färger. Om man uppfyller den förväntade nivån så täcker man ”tårtbiten” med färg,gör man det bara delvis så streckar man och når man inte upp alls så lämnas den tom. När man börjar arbeta enligt TRAS så är det bra om man kan ordna en kurs med en talpedagog och Förskolan och eller en studiecirkel där TRAS-handboken gås igenom och att man övar sig på att göra observationer inför ifyllandet av TRAS-cirkeln.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Hammargärdets förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.45