MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016

Sammanfattning

Hållsta förskola har haft till viss del hög måluppfyllelse under verksamhetsåret 2015/2016.

Åtagandet kring lässatsningen är ett mål som har engagerat och inspirerat personalen. Utifrån det har de bland annat arbetat med litteratur kopplat till estetiska uttrycksformer. Arbetet med litteratur har genomsyrat förskolans alla mål och bland annat bidragit till att synliggöra normer och värden både för barn och vuxna. Det har den normkritiska litteratur som köpts in till samtliga avdelningar bidragit till. Den centrala satsningen på HBTQ-utbildning har varit en bra grund att utgå i från och har startat givande diskussioner i personalgruppen.

Likabehandlingsarbetet har varit ett prioriterat område och mycket tid har lagts ned på att skapa en ny likabehandlingsplan på förskolan. Arbetet har främst handlat om att skapa förståelse för likabehandlingsplanens innehåll och begrepp, för att kunna koppla det till den egna verksamheten.

Under året har flera förändringar skett i organisationen för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har bland annat utsett arbetslagsledare, skapat årsplaner, årshjul, samt underlag för dokumentation och reflektion. Vi har även arbetat med mötesstrukturer och rutiner.

Vi ser en utveckling i arbetet med pedagogisk dokumentation och kommer att fortsätta utveckla det arbetet för att synliggöra den röda tråden i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ytterligare utvecklingsområden som vi kommer att jobba med är förskolans lärmiljöer och att dela barnen i mindre grupper under större del av dagen.

Läs hela rapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Hållsta förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Postadress

Telefonnummer:

Upptäckarna Röd: 070-086 27 15
Upptäckarna Grön: 070-086 27 14

Utforskarna Gul: 070-086 27 13
Utforskarna Blå: 070-086 27 12