MENY
Eskilstuna kommun

Gustavsborgsvägens förskola

Gustavsborgsvägens förskola, stora gården.

Välkommen till Gustavsborgsvägens förskola

Gustavsborgsvägens förskola är en av tre förskolor i Hällbybrunn som är ett naturskönt område några kilometer utanför Eskilstuna. Vi har en stor gård med omväxlande terräng med närhet till skog, skola och fotbollsplaner.

På Gustavsborgsvägens förskola ska alla barn mötas av en miljö som inbjuder till samspel och lärande.

Vi arbetar för att alla barn ska ha inflytande i sin vardag. Det förutsätter ett arbetssätt där barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen och de vuxna finns nära barnen. De vuxna lyssnar, ställer fördjupande frågor, observerar och dokumenterar det barn gör, säger och lär.

De vuxna ger barnen tid att själva prova och lära av varandra, vi menar att barngruppen är den största tillgången i vår verksamhet.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16)länk till annan webbplats och vår lokala verksamhetsplan (LVP) samt utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara utmanande, rolig och lärorik.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.