MENY
Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

 Pedagogerna lägger stor vikt vid att verksamheten ska byggas utifrån barnens erfarenheter, tankar och delaktighet, då vi ser på dem rika, nyfikna och väldigt kompetenta personer.Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan. 

Borgen och Eken har även ett samarbete med köket där vi utvecklar våra sinnen med hjälp av Sapere

Vårt arbetsätt

Empati är en ledstjärna hos oss då de centrala delarna i vår undervisning handlar om att vara en bra kompis och vara snälla mot varandra och bemöta alla med respekt

Vi lägger stort fokus på trygghet, glädje och på ett lekfullt sätt stimulera barnens lust att lära.

Barns inflytande och delaktighet

 Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning och ge barnen ge  möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag

De yngre barnen  arbetar med de tio små kompisböckerna där vi arbetar mycket med hur man ska vara mot varandra. Även de mindre barnen arbetar med bokstäver.

Språkutveckling

 Parken 3-5 år: Vi är uppdelade i tre olika grupper. Vi arbetar efter "före bornholms modellen" som ett hjälpmedel i samlingarna för att barnen skall få stöd i deras tidiga språkutveckling.

Lek

Leken har en central plats i utbildningen på förskolan. Innemiljön förändras efter barnens olika intressen och behov för att skapa lust att leka och lära. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Barnets utveckling och lärandedokumenteras med olika digitala verktyg. Dokumentationerna används sedan i samreflektion mellan pedagoger/barn/vårdnadshavare för att synliggöra det enskilda barnets kunnande för både barn och vårdnadshavare


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gredby förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00

Besöksadress

Flackstavägen 6

Postadress

632 22 Eskilstuna