MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vår förskola har plats för 40 barn och består av två avdelningar, Nyckelpigan och Larven. Barnen är i åldrarna 1-5 år, barngrupperna är i blandade åldrar på båda avdelningarna.

Barn lär av varandra, barn är kompetenta, de utforskar och testar utifrån sin förmåga, vår roll som pedagoger är att ge barnen handledning till att klara av saker själva och finnas där när barnen behöver stöd. Engagerade pedagoger tror vi leder till att barnen vågar ta ett eget ansvar och komma med idéer och får en lustfylld dag hos oss på förskolan.

Vi lägger stor vikt vid den fria leken eftersom att vi anser att i leken ryms alla delar som förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar utifrån läroplanen för förskolan LPFÖ98/10. I leken får barn möjlighet att utveckla sin fantasi, språket, matematik, samarbete, motorik, lära av varandra, det sociala samspelet, möjlighet att utmana sig själva utifrån den nivå de själva är på samt att det också ger barnen en möjlighet att på ett lustfyllt sätt bearbeta händelser. 

På Gökvingegränds förskola har vi utbildade handledare för både högskolestudenter och gymnasieelever. Vi ser uppdraget som väldigt positivt för såväl barnen, pedagogerna och inte minst för studenterna/eleverna. Barnen får på ett lustfyllt sätt möta nya vuxna och vi pedagoger får ta del av nya tankar och spännande diskussioner.  

Kompetensutveckling hos pedagogerna:

  • Samtliga förskollärare har lärarlegitimation/ förskollärarlegitimation.
  • Samtliga pedagoger har kompetensutveckling i ICDP. International Child Development Programme är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet.
  • Samtliga pedagoger har kompetensutveckling i PIM. Praktisk IT- och mediekompetens där vi fick grundläggande kunskaper i hur vi kan använda oss av dator som ett bra verktyg i vår verksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gökvingegränds förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.00

Jarna Parkkila
Förskolechef