MENY
Eskilstuna kommun

Bullerbyn

Åldersgrupp 3-5 år.

Vårt telefonnummer är 016-710 51 23  alt 070-089 31 16          

  • Det sociala samspelet. Hur man är mot varandra. Vi använder oss bland annat av ICDP (International Child Development Program) ICDPlänk till annan webbplats
  • Möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.
  • Tillvaron ska vara trygg och lärorik.
  • Barnet ska bli bekräftat och få utmaningar.
  • Barnet ska ges möjlighet att få leka ifred med så få avbrott som möjligt. 
  • Vara i mindre grupper, prova i sin egen takt.

Vi tycker att leken är viktig. Genom leken får barnen möjligheter att träna samspel och bearbeta upplevelser.

Barn har stort rörelsebehov därför är vi mycket utomhus. Glömsta förskola erbjuder en stor och härlig utemiljö.
Vi strävar efter att jobba temainriktat, utifrån barnens funderingar och önskemål.

Mycket tid ägnas åt "hur är jag en bra kompis".

De planerade återkommande grupptillfällena som barnen deltar i är språkstimulans, skogen och massage.

Barn kryper i en grotta


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Glömsta förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00

Jarna Parkkila
Förskolechef