MENY
Eskilstuna kommun

Lokal verksamhetsplan

Mål och fokusområden 2014-15

Gillberga Förskola
Aktivitet
Samtliga flickor och pojkar reflekterar kring sina lärprocesser Målet är uppnått när vi har dokumentation som visar detta
1) BRUK: 3.6 kriteriet 6 ”Vi uppmuntrar barnen att kommunicera genom tal och skrift, samt genom olika estetiska uttrycksformer både traditionell och i digital form” 2) Reflektion utifrån barnens lärprocesser 3) PU, reflekterar med arbetslagen varannan vecka. 4) Verkstan/Processreflektion
All personal kommunicerar, med focus på lärandet, varje barns dag med vårdnadshavarna
1) BRUK 4.1 kriteriet 8 ” Vi har fortlöpande samtal med vårdnadshavarna om barnets trivsel, utveckling och lärande” samt 2.3 kriteriet 6 ”Vi för återkommande samtal om våra egna normer, attityder och föreställningar och om bemötandet av varandra och barnen” 2) All personal är delaktiga i högskolekursen ”värdegrunden och likabehandling i teori och praktik”. Vi diskutera olika begrepp på varje APT (arbetsmiljö)
Barnen blir varandras pedagoger i användandet av digitala lärverktyg
1) BRUK 3.6 kriteriet 13 ”Vi använder IT som ett pedagogiskt verktyg, för att utmana och stimulera barnen till att undersöka, resonera och reflektera” 2) Cirkel i lärplattan


Publicera sidan därefter genom att gå till fliken inställningar och klicka i rutan "visa sidan i menyer".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Gillberga förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00