MENY
Eskilstuna kommun

Kvalitetsverktyg

Att arbeta med kvalitetsverktyg är ett arbetssätt för oss. Barnen lär sig att vara delaktiga och förstå olika processer i sitt lärande.Ur
Lpfö 98/10: Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras,
följas upp,utvärderas och utvecklas. All form av utvärdering ska utgå från ett
tydligt barnperspektiv

Vi arbetar med:

  • Pedagogisk dokumentation
  • Stratys
  • TRAS

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt dokumenteras och utvärderas för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Kvalitetsarbetet innebär att vi ska utvärdera vårt eget arbete genom självutvärderingar, men även ta in barn och föräldrars åsikter så även de få vara med och tycka till. 

Vårt arbete ska leda fram till bättre arbetsprocesser och visa på möjliga utvecklingsområden och därmed bidra till barnens trygghet, lärande och utveckling på förskolan.

 Kvalitetsarbetet på vår förskola sker genom utvärderingar av såväl processer som resultat.

Våra förutsättningar för att bedriva en verksamhet med god kvalitet är mycket goda och följer de allmänna råden för kvalitet i förskolan.

Föräldrarnas delaktighet i kvalitetsarbetet

Föräldrarna deltar i arbetet genom det dagliga mötet, utvecklingssamtal, föräldramöten, brukarenkäten och vårt föräldaråd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gillberga förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00