MENY
Eskilstuna kommun

Matematik

Matematiken finns överallt omkring oss och vi arbetar med att lyfta fram den, såväl i vardagliga situationer som i planerade.

Vi arbetar med addition och subtraktion när vi lägger till och drar ifrån under lekar, sånger och styrda aktiviteter. Vi arbetar med bråk när vi delar frukter. Vi använder matematiska begrepp i våra dagliga samtal. Det kan handla om längder, vikt, former och lägesbegrepp. Vi använder oss av tallinjen och siffror när vi räknar. När vi arbetar estetiskt eller bygger med klossar synliggörs matematiska mönster och symmetri. Matematiken finns överallt, vi jobbar med att synliggöra den.

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

* tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp,ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

* utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring.

* Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

* Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

* Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fogdegatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30