MENY
Eskilstuna kommun

Grön flagg

Vi är miljöcertifierade av Grön Flagg!länk till annan webbplats Våra mål för 2016 är

* Förskolegården; energi och klimat

Vi ska utveckla vår fina förskolegård under våren. Vi är ute en stund varje dag oavsett väder och gör då barnen uppmärksamma på att olika sorters väder kräver olika sorters kläder. Vi använder gården bland annat till att uppmärksamma naturen och årstidernas växlingar. Genom att studera djur- och växtliv samt genom att uppleva olika väderfenomen pratar vi om naturens kretslopp. Vi använder våra odlingslotter till att odla grönsaker. Vi lagar mat och äter ute. Vi inkluderar barnen i utvecklandet av vår nybyggda återvinningsstation.

* Kroppen; livsstil och hälsa

Vi har spontana och planerade aktiviteter både ute och inne som syftar till att träna grovmotoriken. Vi rör oss tillsammans genom Mini-röris. Vi pratar om kroppen olika delar och funktioner samt uppmärksammar vikten av att röra på sig och äta en hälsosam och varierad kost. Vi använder oss av olika verktyg för att ge barnen mer kunskap om sin kropp såsom böcker, Ipad, datorer, bilder samt genom olika former av skapande. De yngre barnen deltar i ett läsprojekt kring en bok med tema kroppen. Vi pratar om integritet och att vi ska vara rädda om våra kroppar.

Skogen och staden; närmiljö 

Vi fortsätter att upptäcka och utforska våra skogsområden. Vi vill att barnen ska uppleva naturen med alla sina sinnen genom att se, höra, lukta och känna. Vi pratar om allemansrätten och om hur man kan ta tillvara skogens resurser. Vi utforskar barnens närområde och besöker närliggande lekparker. Vi tittar på olika bostadsområden och hus för att ge barnen  erfarenheter av att vi kan bo på olika sätt, i lägenhet eller villa, i stora bostadskomplex eller i mindre fastigheter. Vi tar bussen in till staden några gånger per termin och besöker lekplatser, mus

  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Fogdegatans förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.30