MENY
Eskilstuna kommun

Överskolning

Överskolning mellan avdelningarna på förskolan sker internt. Vårt önskemål är att föräldrarna är delaktiga i överinskolningen. Detta kan ske på olika sätt t.ex genom att vara med under någon dag.

 

 Handlingsplan för samarbete förskola, förskoleklass och fritidshem gällande Slagstaskolan, Norrvallavägen, Flöjtvägen och Edlingevägens förskolor.  

  • Under mars månad har förskoleklassens personal ett föräldramöte med blivande förskoleklassföräldrar.
  • Senast den sista mars meddelas förskolorna och föräldrarna förslag på klasslistor för förskoleklasserna. 
  •  Förskolan initierar trepartssamtal kring de barn där man upplever att det är av stor vikt att lämna över information till personalen i förskoleklassen. Dessa samtal skall genomföras innan skolavslutningen.
  • Förskoleklasspersonal skall besöka förskolan vid ett antal tillfällen under en tvåveckorsperiod för att i första hand bekanta sig med barnen. Förskolan varslar senast två veckor innan vilka dagar och vilka tider som gäller samt om vilka aktiviteter som gäller. Dessa träffar skall prioriteras av skolan.
  • Förskolan skall på samma sätt besöka förskoleklassen under en tvåveckorsperiod.
  •  Alla förskoleklasser har under våren ett öppet hus för föräldrar och blivande förskoleklassbarn.
  •  Om personal under höstterminen har behov att få information kring barn som börjat i augusti initierar de ett möte med förskolans personal under förutsättning att förälder ger sitt medgivande. Samtalet blir ett trepartssamtal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edlingevägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00