MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vår verksamhet är styrd av läroplanen Lpfö 98

Vi fångar glädjen i vardagen!!!!!!!!!!

Vi ser mottagandet som en självklarhet. Därför vill vi i samverkan med föräldrarna ge barnen en bra start på dagen som skall präglas av trygghet och trivsel.

Vi vill hinna se varje enskilt barn därför arbetar vi mycket i grupper med färre antal barn i.

Varje termin arbetar vi i kortare eller längre teman/projekt.

I leken finner vi det livslånga lärandet. Med fantasi och nyfikenhet får barnen utvecklas efter sin förmåga. Genom att vara uppmuntrande vuxna och låta barnen försöka själva bygger vi upp barnens självkänsla samt lär dem att hjälpa varandra och utveckla empati.

Varje dag varvas med ute och innevistelse samt av aktivitet och vila.

Vi lär barnen vara rädda om miljön bland annat genom att källsortera.

Med medveten dokumentation såsom foto, videofilm, fotoram och anteckningar på det vi gör, följer vi barnens läroprocesser och utvecklar vår verksamhet.

Varje barn är för oss unikt därför ser vi omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande som en självklarhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edlingevägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00