MENY
Eskilstuna kommun

Våra mål hösten 2016/våren 2017

Våra mål vi jobbar extra med just nu.

Trygghet

 "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar". Rävlyan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Lässatsning

På Edlingevägens förskola ska vi sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kummunicera med andra.

Sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras komunikativa funktioner.

Lärprocesser

På Rävlyan vill vi att alla pojkar och flickors lärprocesser/förändrade kunnande är synliggjort och kommunicerat genom löpande dokumentation och utvecklingssamtal.

Bemötande

På förskolan arbetar vi nu mer medvetet med att bemöta vårdnadshavare och barn. Tydlig information om hur dagen sett ut både muntligt, skriftligtoch med bilder är något som föräldrarna har uppskattat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edlingevägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00