MENY
Eskilstuna kommun

Målsättning

Ur förskolans läroplan:


”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

 


 

 

 

Så här arbetar vi på Bikupan för att nå målen i Läroplan för förskolan   Vår målsättning är att skapa trygghet för både barn och föräldrar. Genom daglig närkontakt ska varje barn bli bekräftat. Vi vill genoom problemlösning utveckla barnens eget tänkande och lägga grunden till ett livslångt lärande. Målet är att ge dem ett gott självförtroende och lära dem att bli ansvarstagande och hänsynsfulla individer samt att ge barnen mer tid i vardagssituationerna. Tillsammans med "våra" föräldrar vill vi skapa en bra grund för barnens fortsatta utveckling. Vi vill att alla ska trivas och ha roligt tillsammans. 

 

 


mål
 

 

Edlingevägens mål för att uppnå åtagandena:

Trygghet


Mål
Under läsåret upplever alla barn och vårdnadhavare på Edlingevägens Förskola att de känner sig trygga på förskolan. Vi strävar efter att bibehålla eller höja resultatet av förskoleenkäten.

Dokumentera, synliggöra och kommunicera lärprocesser


Mål
I lärprocesser som är både stimulerade och utmanade ska samtliga flickor och pojkars utveckling och förändrat kunnande vara synliggjort, kommunicerat och dokumenterat.

Respektfullt bemötande

Mål
Samtliga vårdnadshavare och barn upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Enhetens resultat har ökat utifrån ingångsvärdet/nuläget från de båda brukarenkäterna.

Språkutveckling; Lässatsning


Mål
 

På Edlingevägens Förskola skapas läslust och goda läsvanor hos flickor och pojkar.

Inflytande

Mål 
Alla barn ska uppleva inflytande i verksamheten.

Hållbar utveckling


Mål
Vi kommer att arbeta enligt vår handlingsplan för grön flagg där alla är delaktiga.

 

 

 

 


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Edlingevägens förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00