MENY
Eskilstuna kommun

Välkommen till Edlingevägens förskola

Edlingevägens förskola ligger i ett äldre bostadsområde med villor, radhus och hyreshus i stadsdelen Slagsta, c:a 1.5 km nordost om Eskilstuna centrum. Förskolan är belägen bredvid en livsmedelsaffär och det finns även en busshållplats intill förskolan från vilken man lätt tar sig till centrum.


Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16)länk till annan webbplats och vår lokala verksamhetsplan (LVP) samt utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara utmanande, rolig och lärorik.

Som en del av Eskilstuna kommuns lässatsning, har vi valt att arbeta i projekt med boken Kvastresan som genomsyrar förskolans verksamhet.


Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, där du som vårdnadshavare är aktiv tillsammans med ditt barn i förskolans aktiviteter.

Vi är Grön Flagg certifieradelänk till annan webbplats, det är ett fortlöpande arbete tillsammans med barnen där vi arbetar för att öka förståelsen hos barnen för hur vi ska värna om vår miljö. Man arbetar utifrån olika teman och temat vi valt nu är; ALLEMANSRÄTTEN


 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.