MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

På Djurgårdens förskola ses varje barn som unikt, kompetent och visas tilltro till sin förmåga. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar för att skapa en öppen och ärlig relation till både barn och vårdnadshavare, vi vill att alla ska känna en trygghet i vår verksamhet. Barns inflytande är stort och vi ser till barnens behov och intressen vid planering av vår verksamhet. Hos oss använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, det innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i verksamheten tillsammans med ditt barn. Genom att skapa goda relationer vill vi också att våra vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och känna att de har ett inflytande i verksamheten.

Vi arbetar mycket med att dela upp oss i mindre grupper för att skapa ett lugn och ge alla barn de bästa förutsättningarna för att lära. Grupperna delar vi in med en tanke på ålder men vi ser mestandels till barnens behov för att skapa trygga konstellationer som ger barnen de bästa förutsättningarna.

Vi har ett tematiskt arbetssätt där hela förskolan arbetar i ett gemensamt projekt. Arbetet är ämnesövergripande och med hjälp av temat skapas ett paraply under vilket pedagoger och barn har frihet att utveckla arbetet. Under läsåret 2017/2018 har det gemensamma temat för Djurgårdens förskola varit "I sagans värld". Alla våra avdelningar/hemvister arbetar på så sätt mot samma mål men med fokus baserat på den barngruppens behov och intressen. Vi strävar efter att sammarbetet mellan avdelningar/hemvister ska vara en naturlig del i vår verksamhet och det gemensamma temat hjälper oss att knyta kontakter över hela verksamheten.

För att läsa mer om oss klicka på länken för respektive del av Djurgårdens förskola.

Gamla delen

Nya delen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00

Anita Qvarfordt Rask
Förskolechef