MENY
Eskilstuna kommun

Rävlyan

Rävlyans kompissol

Rävlyans Kompis sol


På Rävlyan vistas barnen i en lärmiljö baserad på förskolans läroplan. Vårt arbetssätt präglas av positiva förväntningar på barnen, som skapar ett varmt och tillåtande klimat på avdelningen. Vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor för att utveckla barnens emotionella och sociala kompetens, och vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en verksamhet där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje lägger grunden för ett livslångt lärande.

Vi ser barnens samspel och lek tillsammans som mycket viktig. I leken utvecklas språk, fantasi, kreativitet, turtagande, empati, socialt samspel och mycket mer. Grunden är även här att barnen känner sig trygga med varandra, eftersom trygga barn leker, och lekande barn lär!

Vi arbetar dagligen och medvetet med barnens språkutveckling på olika sätt, och strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera, berätta och uttrycka sina tankar. Vi vill också väcka ett intresse för skriftspråket och skapa läslust hos barnen.

Vi stimulerar och utmanar barnen i deras matematiska, tekniska och naturvetenskapliga tänkande. Detta gör vi bland annat genom att spela spel, undersöka, experimentera, skapa i olika material, arbeta med miljöfrågor, vistas i skogen, arbeta med gemensamma temaområden och mycket mer.

För att varje barn ska känna delaktighet och kunna ha inflytande över sitt lärande utgår vi mycket från deras intressen och idéer när vi gör om i vår lärmiljö, och detta skapar också en vilja hos barnen att ta ett gemensamt ansvar. Det stärker också deras tillit till sin egen förmåga, vilket är en viktig del av en fortsatt positiv utveckling.Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Djurgårdens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00