MENY
Eskilstuna kommun

Om oss

Vi som arbetar på Chokladfabrikens förskolan utgår från värdegrunden att alla människor har ett lika värde oavsett bakgrund. Alla som kliver över tröskeln till vår förskola både barn och vuxna ska bli bemötta så att man känner sig välkommen, respekterad och accepterad.

Vi arbetar efter Läroplanen 98/10, likabehandlingsplan och vår egen lokala verksamhetsplan.

Verksamheten ska bygga på ett solidariskt tänkande och agerande där alla har ett gemensamt ansvar för varandra och för miljön. Vår förskola är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkade behandling.

I leken finner vi det livslånga lärandet. Med fantasi och nyfikenhet får barnen utvecklas efter sin förmåga. Genom att vara uppmuntrande vuxna och låta barnen försöka själva bygger vi upp barnens självkänsla samt lär dem att hjälpa varandra och utveckla empati.

Barn lär av varandra, barn är kompetenta, de utforskar och testar utifrån sin förmåga, vår roll som pedagoger är att ge barnen handledning till att klara av saker själva och finnas där när barnen behöver stöd. Engagerade pedagoger tror vi leder till att barnen vågar ta ett eget ansvar och komma med idéer och får en lustfylld dag hos oss på förskolan.

Det ska ska alltid vara roligt att vistas på förskolan!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Chokladfabrikens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06:00-18:00

Jarna Parkkila
Förskolechef