MENY
Eskilstuna kommun

Ballongen

Såhär kan en vanlig dag se ut på avdelningen Ballongen.

Förskolan öppnar kl 6.00 på modulen Eld avdelning Röd.


Kl 7 går pedagogerna tillsammans med barnen över till Luft


Kl 8 Äter vi frukost tillsammans i matsalen


Kl 8.30 till 9.10 får barnen leka fritt inne på avdelningen sen städa efter sig


Kl 9.10 har vi morgonsamling. På samlingen ska alla barn sitta på varsin dyna i en cirkel på golvet. Då pratar vi om vilken dag det är, vilket datum det är, vi räknar hur många barn som är på förskolan hur många pedagoger det är, hur många barn är inte här, vilka är sjuka eller lediga. Sen pratar vi om vad vi ska göra under dagen.


Kl 9.20 ca börjar dagens aktiviteter. Det kan vara att vi går iväg till någon närliggande lekpark eller vi går till skogen eller till någon av våra gårdar runt förskolan. Vi delar in barnen i minde grupper under dagen. Det gör vi ut efter vad vi ska göra och ut efter vilket behov barnen har. I läroplanen står det att: ”Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygg­het, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov.”


Kl 10 äter vi frukt tillsammans


Kl 11.30 Om vi är ute så är det dags att gå in. Då är det toalettbesök och tvätta händerna. Efter det samlas vi alla på mattan igen innan vi ställer oss i ett tåg för att gå ut till matsalen.


Kl 11.45 äter vi lunch. Där har alla barn sin plats. De går själva och hämta tallrik och bestick och grönsaker och sätter sig sen på sin plats.


Kl 12 sitter vi och läser eller lyssnar på en saga eller på en flanografsaga.


Efter det är det fri lek för barnen. Några barn får extra språkstimulans under den här tiden.


Kl 14.15 städar vi och gör oss ordning för att äta mellanmål. Vi byter blöjor på de som har och de andra går på toaletten samt alla barn tvättar händerna. Vi går sedan i ett tåg ut till matsalen.


Kl 14.30 äter vi mellanmål.


Kl 15 om vädret är tillåtande går vi oftast ut. Stannar vi kvar inne blir det språkstimulans för de som behöver och lugna aktiviteter för de andra barnen.


Kl 16.30 samarbetar vi med modul Eld för att pedagogerna börjar gå hem


Kl 17 går de som är kvar över till avdelning Kristallen där vi stänger. Från och med 4 september kommer vi stänga på avdelningen Jord som ligger tvärs över gården.


Kl 18 stänger förskolan för dagen

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Chokladfabrikens förskola
Öppettider

Öppettider: 06:00-18:00