MENY
Eskilstuna kommun

 Så arbetar vi

Arbetssätt

Vår verksamhet grundar sig utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara utmanande, rolig och lärorik

Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess.

Vi strävar efter att dela barnen i mindre grupper så stor delen av dagen som det är möjligt, barnen

Barnens inflytande

Barnen får lära sig att vara en bra kompis och vänta på sin tur.

Språk

I både inne och uteleken  gör vi språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, dans- och musikstund

Lek

Leken har en central plats på förskolan.Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess men även inspirerar barnen till lek. I leken tränar sig barnen att sig att vara en bra kompis- det sociala samspelet, vänta på sin tur, dela med sig, förhandla mm. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet

I grupperna lär sig barnen att göra saker själva exempelvis att klä på sig själva, skära maten, delta vid dukning mm på den nivå de befinner sig. Vid utevistelsen utvecklar barnen bland annat sin grov- och finmotorik, gör språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, dans- och musikstund. Inne har de möjligheten att lära sig olika målningstekniker,former och färger, språktuveckling med rim, ramsor och sång mm.

Pedagogisk dokumentation

Info kommer att läggas upp innom kort

Grön Flagg

Vi är Grön Flagg certifieradelänk till annan webbplats, det är ett fortlöpande arbete tillsammans med barnen där vi arbetar för att öka förståelsen hos barnen för hur vi ska värna om vår miljö. Man arbetar utifrån olika teman och temat vi valt nu är; NÄRMILJÖ - Barnen ska få på upptäcksfärd i vårt närområde och upptäcka närmiljön med alla sina sinnen. T ex vad finns i vår närmiljö; byggnader, natur, aktiviteter. Upptäcka olika djur/insekter; vilka djur/insekter finns på gården, i skogen, på fotbollsplanen o s v. Hur påverkas vår närmiljö av de olika årstiderna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Blåklocksvägens förskola
Öppettider

06.15 - 17.30