MENY
Eskilstuna kommun

Förskoleområde Väster

I vårt område ingår följande förskolor:

 • Edlingevägens förskola
 • Norvallavägens förskola
 • Flöjtvägens förskola
 • Snickarvägens förskola
 • Ekenhillsvägens förskola
 • Gustavsborgsvägens förskola
 • Blåklocksvägens förskola
   

Blåklocksvägens förskola är en del av Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltningen.

Samtliga förskolor i förvaltningen är organiserade i sju större förskoleområden. Tillförordnad skolchef för förskolan är Katarina Andersson.

Chef för hela barn-och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist. 
 
Hos oss ska alla barn mötas av en miljö som inbjuder till samspel och lärande.
Vi arbetar för att alla barn ska ha inflytande i sin vardag.
Det förutsätter ett arbetssätt där barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen.

De vuxna finns nära barnen.
Vuxna som:

 •  lyssnar
 • ställer fördjupande frågor
 • observerar
 • dokumenterar det barn gör, säger och lär.

De vuxna ger barnen tid att själva prova och lära av varandra.

Barngruppen är den största tillgången i vår verksamhet. Barn och vuxna reflekterar varje vecka tillsammans kring de projekt som pågår i förskolan.

På våra förskolor möter du välutbildade förskollärare och barnskötare som sammantaget har lång erfarenhet av att arbeta i förskola.

Personalen träffas regelbundet i tvärgrupper för att tillsammans reflektera över vår pedagogiska verksamhet.

Som hjälp att se och förstå verksamheten använder vi oss av pedagogisk dokumentation, och på våra reflektioner använder vi oss av reflektionsprotokoll.

På så sätt skapar vi goda förutsättningar för vår personal att utveckla innehållet i vår verksamhet och därigenom öka barns lärande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Blåklocksvägens förskola
Öppettider

06.15 - 17.30